Teken de petitie: Suitsupply, stop seksuele reclames!

Kledingfabrikant Suitsupply maakt reclame met zeer seksuele taferelen. Eerst sadistische onderwerping van vrouwen, nu zoenende mannen in erotische pose. Deze zedeloze taferelen zijn overal op straat te zien, ook door kleine kinderen. De campagne Gezin in Gevaar roept u daarom op om te protesteren. Laat Fokke de Jong, eigenaar van Suitsupply, onmiddellijk ophouden met zijn onsmakelijke reclames! Aan: Fokke de Jong, CEO van Suitsupply Geachte Fokke de Jong, De reclameposters van uw bedrijf Suitsupply wekken toenemend verzet in de samenleving, vooral bij mensen met gezinnen. Ook ondergetekende tekent bezwaar aan tegen uw posters, die in strijd zijn met de openbare eerbaarheid. Dat geldt niet alleen voor de homo-erotische posters die in het bijzonder ergernis hebben opgeroepen, maar ook voor eerdere reclame-uitingen van uw bedrijf. Ik verzoek u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Winstbejag is geen rechtvaardiging voor reclamecampagnes, die slechts met vulgaire erotiek de aandacht trekken. Ik vraag u daarom beleefd de kwaliteit van de publieke ruimte te respecteren en uw reclame-campagnes in overeenstemming te brengen met algemeen aanvaarde normen van openbare eerbaarheid. Met verschuldigde hoogachting,
[civist src="https://widget.civist.cloud/?api_url=https%3A%2F%2Fapi.civist.cloud%2Ft%2Fd5bfbf3c-143a-41c2-91ef-dd6d6cb6dbee%2F#/RW1iZWRkaW5nOmJhZDEzMWNlLWNlZWMtNGYzMC05YzBlLWI3YmFmZDlkNDFiMQ=="] Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.