NEE tegen de genderideologie! JA tegen het traditionele gezin!

NEE tegen de genderideologie! JA tegen het traditionele gezin!

Meld u gratis aan voor onze WhatsApp-berichtendienst om op de hoogte te blijven van nieuwe acties en artikelen van Gezin in Gevaar. Aanmelden »

De genderideologie wordt door heel Europa opgelegd door instellingen van de Europese Unie, en ook door nationale overheden. De genderideologie beweert dat iemands geslacht alleen maar een sociale of culturele ‘constructie’ is. Deze ideologie verwerpt: • de natuurwet, • de rede zelf, • de christelijke leer over de mens en zijn seksualiteit, • de opvatting dat het huwelijk iets is tussen één man en één vrouw. De genderideologie is een revolutionaire utopie over de mens; een ‘antropologische revolutie’ volgens paus Benedictus XVI (in een toespraak van 21 december 2012). Wij moeten het hoofd bieden aan deze aanval op het traditionele gezin en op de christelijke wortels van Europa! In veel Europese landen is de genderideologie bezig om snel en in feite een staatsdoctrine te worden. Wie deze ideologie doordrijven, hebben zelfs geen respect voor het jonge kind: dat wordt geïndoctrineerd op dagverblijven en basisscholen. Enkele redenen waarom de genderideologie de ergste vijand van het traditionele gezin is: • God schiep man en vrouw (Gn. 1.27). Om opzettelijk de biologische natuur van de mens tegen te spreken is een daad van opstand tegen onze Schepper. • Volgens het Amerikaans College van Kinderartsen is de publieke promotie van transgenderisme een vorm van kindermisbruik. • Volgens de Amerikaanse Stichting voor Voorkoming van Zelfmoord heeft 41 procent van degenen die zich als transgenders identificeren geprobeerd zelfmoord te plegen. Dat is 25 keer zo hoog als het nationale gemiddelde. Dit is een ware revolutie! Doe mee! Kom bij de contra-revolutie!

Teken hier de steunverklaring:

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de christelijke beschaving te verdedigen in Nederland. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.