Genderideoloog complimenteert Gezin in Gevaar: 'Drukt een grote stempel op het debat'

Een medewerker van Gezin in Gevaar maakt rapporten over de infiltratie van de genderideologie in het onderwijs gereed voor verzending.

Genderideoloog complimenteert Gezin in Gevaar: 'Drukt een grote stempel op het debat'

THEMA'S:

Valentijn de Hingh is een man die zich in het kader van de genderideologie voor vrouw uitgeeft en zich navenant heeft laten ‘aanpassen’. Hij stelt in een interview in De Volkskrant dat Gezin in Gevaar “een grote stempel” drukt op het Nederlandse debat.

Valentijn de Hingh

Wat door hem uiteraard niet als compliment bedoeld is, is het in feite wel. Het betekent dat het protest tegen de genderideologie en haar desastreuze gevolgen ook door genderideologische ijveraars als Valentijn de Hingh niet kan worden genegeerd. Natuurlijk wordt dit verzet door hem volgens de theorie geïnterpreteerd. Net zoals het communisme iedere dissidentie als ‘fascisme’ brandmerkt, zo zetten genderideologen de natuurlijke orde en het gezonde verstand weg als ‘heteronormativiteit’.

Mislukkingen tellen niet mee

Hetzelfde geldt voor de aanzwellende groep spijtoptanten: mensen, veelal jonge mensen, die spijt hebben als haren op hun hoofd ooit aan hun ‘transitie’ begonnen te zijn. Die zitten nu met de – veelal onomkeerbare - gevolgen daarvan opgescheept. Valentijn de Hingh redeneert het allemaal weg: “Dat er mensen zijn die spijt hebben van hun behandeling, wil niet zeggen dat er iets inherent mis is”, meent de columnist, in wiens logica mislukkingen blijkbaar geen tegenargument inhouden. De theorie is heilig en kan niet weerlegd worden. Als de feiten niet kloppen: des te erger voor de feiten. Daaraan herken je de ideologische fanaticus.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Steeds meer paal en perk aan ‘transities’

De Hingh maakt het helemaal bont als hij wie zich inzetten voor gezin en huwelijk ervan beschuldigt dat zij deze spijtoptanten “voor hun karretje” zouden spannen als bewijsmateriaal van de ellende die de genderideologie aanricht. Maar dat zijn zij toch ook: levende bewijzen, van vlees en bloed? Slachtoffers van hun aangeprate genderwanen? Niet voor niets stellen steeds meer landen dan ook paal en perk aan ‘transities’. Maar De Hingh beweert uit het niets dat het aantal mensen dat wel tevreden is over hun behandeling “vele malen groter” zou zijn.

‘Spijt hoort erbij’

Als dat al waar zou zijn, waarom zouden de vermeende ‘successen’ wel mogen meetellen in de beoordeling, als de mislukkingen dat niet mogen? Sterker nog, Valentijn De Hingh geeft toe zelf ook niet te tevreden te zijn over zijn eigen ‘transitie’, maar even later relativeert hij alles weer door te zeggen dat spijt er nu eenmaal bij hoort en dat er “zoveel medische behandelingen zijn waar mensen spijt van hebben”. Hij verwijt De Volkskrant zelfs in een stuk over de Dutch protocol (een omstreden genderideologische behandeling) ook spijtoptanten aan het woord te laten. Dat geeft een “false balance”, meent hij, ook al ziet hij inmiddels in dat hij in zijn ‘transitie’ keuzes heeft gemaakt “waar ik achteraf van denk: had ik dat anders kunnen doen?”

Over ‘false balance’ gesproken

Knagende zelftwijfel? Het lijkt wel of De Hingh zelf spijtoptant is, of toch minstens een beetje. Maar aangezien hij van zijn ‘transitie’ een verdienmodel gemaakt heeft, waarbij hij enerzijds poseert als ‘vrouwelijke’ mannequin, anderzijds als journalist gendertheoretische artikelen en columns schrijft, waarin hij Gezin in Gevaar verwijt een "grote stempel op het Nederlanse debat" te drukken, zal de balans voorlopig wel uitslaan in het volharden in zijn vermeende ‘non-binaire’ status en zal Valentijn De Hingh ervoor blijven kiezen “om dat vraagteken over wie ik ben te omarmen”. Over een false balance gesproken.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2023 14:09

Doneer