8 manieren waarop de EU de genderideologie opdringt

De EU wil van ons continent een totale genderstaat maken en ziet Gods scheppingsontwerp als obstakel voor de egalitaire utopie die EU-bureaucraten nastreven.

8 manieren waarop de EU de genderideologie opdringt

Gods scheppingsontwerp is een sta-in-de-weg voor de EU. In het issue paper “Gender Equality in and through Education” (2022) legt de Europese Commissie haar plan uit om totale ‘gendergelijkheid’ te bereiken. De verschillende keuzes die mannen en vrouwen maken zijn volgens hen niet gebaseerd op het feit dat ze door God voor verschillende taken geschapen zijn, maar wordt veroorzaakt door een ‘stereotyperende maatschappij’ die genderrollen opdringt. Dit wil de EU ongedaan maken via het onderwijs. Hier zijn acht manieren waarop ze dat wil bereiken:

1. Jonge kinderen moeten ondanks “weerstand” van ouders geïndoctrineerd worden

De EU erkent dat jonge kinderen erg kneedbaar zijn. Maar “schadelijke genderpatronen” ontstaan al op jonge leeftijd. Daarom wil Brussel zo vroeg mogelijk ‘gender stereotypering’ aanpakken. Kleine kinderen zitten dan nog niet zo ‘vastgeroest’ in genderrollen en zijn dus flexibeler dan oudere kinderen of tieners. Landelijke initiatieven van EU-lidstaten zoals de Week van de Lentekriebels worden aangemoedigd. De Europese Commissie waarschuwt wel dat “schoolinitiatieven die gericht zijn op het promoten van niet-traditionele [onderwijs]paden op weerstand kunnen stuiten van ouders of de samenleving als geheel.”

2. Meer ‘seksuele voorlichting’ voor basisschoolkinderen om ‘geweld tegen vrouwen’ te voorkomen

Onder het mom van ‘geweld tegen vrouwen’ bestrijden wil de EU meer “seksuele voorlichting” op basisscholen. Volgens de EU is “seksuele opvoeding het beste wapen tegen gender-geweld”. Tegenstanders van de Lentekriebels of soortgelijke projecten zijn dus per implicatie voorstander van ‘toekomstig geweld tegen vrouwen’. Ook andere projecten, zoals het “Gender ABC project” wil “de opvattingen van kinderen omtrent genderstereotyperingen en normen… veranderen”. Net als D66 vindt de EU dus ook dat de seksuele opvoeding van kinderen niet de taak is van de ouders, maar van de staat – en dus van de EU zelf.

Lees ook: Europese verkiezingen: zo denken de partijen over lhbt en genderideologie

3. Leraren moeten ‘getraind’ worden om “impliciete vooroordelen” bij kinderen te “confronteren”

Maar niet alleen kinderen moeten (her)opgevoed worden omtrent de seculiere genderideologie. De Europese Commissie wil ook leraren ‘trainen’ om “hun eigen expliciete of impliciete vooroordelen te herkennen en hoe deze het gedrag in het klaslokaal beïnvloeden, alsook hoe ze deze bij kinderen herkennen en confronteren.” Met andere woorden, de EU wil dat leraren uw kind gaan corrigeren als zij niet ‘genderinclusief’ zijn in hun gedrag of woorden.

4. EU wil totale gendergelijkheid in schoolboeken forceren

De Europese Commissie is faliekant tegen “seksistische stereotypen” in schoolboeken. Vrouwen worden namelijk vaker afgebeeld in zorgende beroepen dan mannen. Dit is volgens hen een van de redenen waarom vrouwen voor dat soort beroepen kiezen. Ze raden daarom aan dat “in alle fasen van het ontwikkelen van schoolboeken” meer genderneutrale 'correcties' worden doorgevoerd. Ze willen daarbij een beroep doen op “de expertise van gendergelijkheidsspecialisten”. Ze hebben er zelfs een speciaal project voor opgericht het “Gender Awareness, Tackling stereotypes in Education (GATE)”-project. Binnenkort in het schoolboek van uw kind: ‘Bouwvakster Linda en haar huisman Mahmoud willen zonnepanelen leggen op de synagoge waar ze bij aangesloten zijn…’,

5. Carrière genderkloof moet worden bestreden

Mannen verdienen over het algemeen meer geld dan vrouwen. Dat heeft met heel veel factoren te maken. Een daarvan is dat mannen kiezen voor beroepen die beter betalen. Vaak wordt ten onrechte gesuggereerd dat vrouwen onderbetaald worden voor hetzelfde werk. Bij nadere inspectie blijkt echter dat deze zogenaamde loonkloof een mythe is. Desondanks wil de EU actief deze ‘carrièregenderkloof’ bestrijden. Deze is “vooral schadelijk voor vrouwen” omdat de sectoren waar vrouwen werken “vaak onderbetaald worden”. Ze willen daarom via grote gesubsidieerde projecten meisjes al op jonge leeftijd overhalen om later ‘mannenberoepen’ te kiezen en andersom.

man-vrouw carrière 'ongelijkheid'

Dat mannen en vrouwen andere soorten werk kiezen is voor de EU een doorn in het oog. Bron: Eurostat, 2018

6. De EU zet ‘genderongelijke’ landen onder druk

De Europese Commissie pleit voor totale ‘gendergelijkheid’ tussen “alle genders” bij alle EU-lidstaten, zoals opgenomen in de “Gender Equality Strategy 2020-2025”. Hier worden middels verschillende scores bijgehouden hoe ‘gelijk’ ‘mannelijke en vrouwelijke personen’ zijn. Ze spreken natuurlijk niet van “mannen en vrouwen”, omdat dat niet ‘inclusief’ zou zijn. Deze wordt ieder jaar nauwgezet bijgehouden in de “Gender Equality Index”. Van de soorten beroepen die vrouwen kiezen, tot het aantal uren dat ze werken en hoe ‘financieel onafhankelijk’ ze zijn, de EU wil dat alle verschillen tussen mannen en vrouwen en hun complementaire rollen verdwijnen. Zweden voert op dit moment de lijst aan. Conservatieve landen als Polen en Hongarije bungelen wat verder onderaan en voelen de hete adem van Brussel in hun nek.

7. Brussel beschouwt Nederlands onderzoek Mesman als Best Practise

Volgens de EU moeten landen die nog niet zo ver ‘gevorderd’ zijn in het bestrijden van Gods scheppingsontwerp leren van landen die het goed doen in de ogen van Brussel. Een van die landen die ze zien als een gidsland is Nederland, dat op dit moment de derde plaats staat in de Gender Equality Index, vlak achter Denemarken. Ze halen onder andere het werk van Judi Mesman aan die klaagt over het feit dat de “representatie van LHBT groepen … volledig afwezig [was]” in schoolboeken voor de brugklas. Dat de uitkomsten van het onderzoek van Mesman precies in de lijn van D66 past, is uiteraard puur ‘toeval’, en heeft er niets mee te maken dat de partij dit onderzoek zelf met vooropgestelde uitkomsten heeft aangevraagd.

8. EU doet niets aan de zorgwekkende positie van jongens in het onderwijs

Opvallend genoeg is de Europese Commissie open over het feit dat in het onderwijs jongens en mannen flink achterblijven op vrouwen. Meisjes “overtreffen [jongens] flink” als het gaat om bijvoorbeeld leesvaardigheid. “Er is een duidelijk en zorgwekkend patroon van jongens die onderpresteren omtrent de sleutelfactoren van onderwijssucces in alle EU-lidstaten.” Nergens wordt er echter in het issue paper gepleit voor concrete actie om hier een kentering in te brengen. Alle praat van ‘gendergelijkheid’ is – zoals altijd – gericht op het voortrekken van meisjes en vrouwen ten koste van jongens.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2024 14:54

Doneer